JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ผู้เข้าชม 195 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2565
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
Jobasd.com
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
1.รับคำสั่งซื้อสินค้าและส่งออกเพื่อตอบสนองเป้าหมายยอดขาย (KPI) ที่ได้รับมอบหมาย
2.เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
3.ประมาณยอดขาย (Forecast)ประจำปี (มูลค่าและน้ำหนัก) ตามโซนการขายที่ได้รับมอบหมาย
4.ออกตลาดและเยี่ยมเยือนลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
5.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
6.นำเสนอการขายสินค้า และเจรจาต่อรองตามเงื่อนไขการขายกับลูกค้า
7.บันทึกและติดตามคำร้องเรียน (Customer Complain)
8.ติดตามเจ้าหน้าที่เอกสารส่งออกในการจัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนด
9.ติดตามการชำระหนีจากลูกค้าตามเงื่อนไข
10.วางแผนส่งสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  15,000 บาทขึ้นไป บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 24 ถึง 45 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 มีประสบการณ์ทางด้านงานขายหรือด้านการตลาดเคยติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ 2 ปีขึ้นไป
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
 มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 .มีทักษะด้านการสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ /มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   บริการ
 ปีที่ก่อตั้ง :   2560
 จำนวนพนักงาน :   50 - 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ :
ผู้ให้บริการประกาศงานในจังหวัดขอนแก่น
 ที่อยู่ :   อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 10510
 เบอร์โทรศัพท์ :   0633332222 แฟกซ์ 000000
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ติดต่อคุณ :  คุณแนน ตำแหน่ง ธุรการประสานงาน
 
JobASD.com