JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   16 ตุลาคม 2527 อายุ 39 ปี
 ส่วนสูง :   150 Cm. น้ำหนัก 61 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  แม่บ้าน ประจำสำนักงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2552
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  รัฐศาตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.36
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2565 ถึง เมษายน 2566
 บริษัท :  บ.จิ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  ห้างเมกะบางนา
 ตำแหน่ง :  แม่บ้าน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -แม่บ้าน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2565
 บริษัท :  ร.พสัตว์ราม2
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :   ถ.รามคำแหง2แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ก.ท.ม.10250
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยแพทย์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ผู้ช่วยแพทย์
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤษภาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2564
บริษัท : บ.พรอมิส(ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่บริษัท : 87/1อาคารแปคปิตอลทาวเวอร์ ชั้น15.22 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
ตำแหน่ง : บริการลูกค้า
เงินเดือน : 20700
ลักษณะงานที่ทำ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหน้าเคาร์เตอร์ดูแลเอกสาร
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2552 ถึง เมษายน 2552
 สถาบัน :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตร :   ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบพิมพ์สัมผัสภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  60  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  60  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 พ.ย. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com