JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   25 สิงหาคม 2531 อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 44 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้ช่วยทันตแพทย์
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ม.6
 ชื่อสถานศึกษา :  รร.บ้านลาดวิทยา
 วุฒิการศึกษา :  ม.6
 สาขาวิชา :  คณิต ภาษา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.15
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2561 ถึง 2566
 บริษัท :  รพ.เปาโ พหลโยธิน
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  670/1
 ตำแหน่ง :  ผช.แพทย์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลผู้รับบริการ มาตรวจสุขภาพ พูดคุยแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ กับผู้รับบริการ ให้เหมาะสมกับประวัติ บุคล อายุ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2561
 บริษัท :   รพ.พญาไท2
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยแพทย์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลผู้รับบริการ มาตรวจสุขภาพ พูดคุยแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ กับผู้รับบริการ ให้เหมาะสมกับประวัติ บุคล อายุ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ผู้ช่วยแพทย์ 10 ปี/ต้องการ 15000
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 15 พ.ย. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com