JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   17 พฤศจิกายน 2537 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 45 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Admin การเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ตามตกลง
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.21
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2565 ถึง 2566
 บริษัท :  รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  60 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเอกสาร วางบิล
ตามหนี้
บันทึกบัญชีเบื้องต้น
จัดทำประมาณการ ประกอบงบการเงินประจำเดือน
สรุปการรับชำระเงินประจำเดือน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
 บริษัท :  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  4 หมู่2 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
 ตำแหน่ง :  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเอกสาร บันทึกขออนุมัติซื้อ
บันทึกขออนุมัติจ่าย
ทำเอกสารรายวันบันทึกการทำงาน
ทำเทศบัญญัติ(งบประมาณประจำปี)
ควบคุมการเบิกจ่าย ไม่เกินงบประมาณ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มกราคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บริษัท บจก.เมดิกไลฟ์
ที่อยู่บริษัท 143 แขวงอรุณอมรินทร์
เงินเดือน 16000
ลักษณะงานที่ทำ
จัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย
จำทำภาษี ภงด.1/3/53 ภพ.30
จัดทำเอกสารวางบิล ตามหนี้ บันทึกรายรับประจำเดือน
จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน ใบสำคัญจ่าย ทำเช็ค
ดูแลเงินสดย่อย
จัดทำรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ต่อ ผู้จัดการ
บันทึกบัญชีเบื้องต้น
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  บัญชีลูกหนี้/รวม 5-6 ปี/ต้องการตามตกลง/ใช้ Express พอได้
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 13 พ.ย. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com