jobasd.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   13 กันยายน 2535 อายุ 30 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 130 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Admin การเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2557
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยพะเยา
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.54
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ม.6
 ชื่อสถานศึกษา :  รร.โพธิธรรมสุวัฒน์
 วุฒิการศึกษา :  ม.6
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.64
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2561 ถึง 2566
 บริษัท :  บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
 ตำแหน่ง :  Collection Operation
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.ติดตามหนี้ลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้ปัจจุบัน / บันทึกการติดตาม
3.เบิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจัดส่งให้ลูกค้า
4.ตรวจสอบ เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย เพื่อตัดยอดออกจากระบบ
5.เตรียมเอกสารสรุปเพื่อส่งฟ้องลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงิน
6.ทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561
 บริษัท :  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  319 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ตำแหน่ง :   บัญชีลูกหนี้(ค่าบริการ)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  กระทบยอดบัญชี,ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ตรวจสอบเอกสารงานที่ดูแล เพื่อตรวจเช็ค รายการที่ให้บริการแต่ละวันมีการรับเงินครบถ้วนหรือไม่ หากมีรายการเงินขาดให้ติดตามทวงถามยอดดังกล่าวให้ครบถ้วน,ตรวจสอบรายการเงินฝากและเช็คที่ทางสาขานาฝากกับทางธนคารมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการเปิดบริการในระบบของบริษัทหรือไม่
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   มีนาคม 2558 ถึง เมษายน 2560
ตำแหน่ง บัญชีลูกหนี้
บริษัท บริษัท ยกแปด จากัด
ที่อยู่บริษัท 575/58 ถ.เสนานิคม 1 แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
เงินเดือน 13800
ลักษณะงานที่ทำ
ออกใบวางบิลและใบกากับภาษีให้ลูกค้า,ออกใบเสร็จรับเงินลูกค้าที่ถึงกาหนดชาระ,ติดตามทวงถามหนี้ที่เลยกาหนดชาระ,จัดทา ภงด.3 ภงถ.53และ ภพ.30 ส่งสรรพกรตามระยะเวลาที่กาหนด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในแผนกที่สามารถช่วยได้
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ต้องการ 25000/เคยใช้ Express /
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 พ.ย. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
jobasd.com