JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   21 ธันวาคม 2526 อายุ 39 ปี
 ส่วนสูง :   160 Cm. น้ำหนัก 90 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Admin การเงิน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2560
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  บริหารธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.87
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.52
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2563 ถึง 2566
 บริษัท :  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  บางรัก
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงิน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. Bank Reconcile ตรวจสอบยอดเงินจากรายงานการส่งเงิน ของร้านสาขาทั้งหมด , และการจ่ายเงินของบริษัท ทั้งเดือนกระทบกับ Statement bank

2. การจัดทำรายงานส่งบัญชี ตั้งบัญชีค้างจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี , แก้ไข ปรับปรุง รายการที่ติด reconcile ภายในเดือน จัดทำรายงานการเก็บเงินส่งให้ Outsource and Dept. Load statement form bank ได้อย่างเรียบร้อยในการค้นหา

3. การติดตามสลิป ติดตามเอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน ติดตามจากร้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ปรับปรุง รายการที่ติด reconcile ภายในเดือน จัดทำรายงานการเก็บเงินส่งให้ Outsource and Dept. Load statement form bank ได้อย่างเรียบร้อยในการค้นหา

4. จัดเก็บเอกสาร ในการทำ Reconcile Bank

5. สรุปผลการทำ Reconcile Bank

6. จัดทำ Receipt Voucher Airtime จัดทำ Receipt Voucher W/H จัดทำรายงานค่าธรรมเนียม ส่งฝ่ายบัญชี

7. จัดทำรายการ Cut off ของทุกเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

8. จัดทำรายการ JV OD ของทุกเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

9. จัดทำรายการ JV Cash Receipt JV Payment Adjus , JV Transfer Bank ของทุกเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

10.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2548 ถึง กรกฎาคม 2550
 บริษัท :  หจก ช.กิจเจริญโลหะภัณฑ์
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  บรรทัดทอง
 ตำแหน่ง :  พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1.เรียบเรียง ตรวจเช็คบิลซื้อ-ขาย
2.วางบิล,เก็บเช็ค
3.เขียนใบ Pay-In
4.ตัดรับ-ตัดจ่าย (ลงเครื่อง)
5.ตัดสเตดเม็น
6.ทวงหนี้ลูกค้า ฯลฯ (ทำงานด้วยระบบ Express)
7.คิดเงินเดือนพนักงาน คิดค่าคอมให้พนักงานขายต่างจังหวัด และทำเอกสารส่งสำนักบัญชี
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถใช้โปรแกรม สำเร็จทางการบัญชี Express (ประสบการณ์ 2-3 ปี) โปรแกรม Word Excel PowerPoint Internet สามารถคำนวณภาษ๊ หัก ณ ที่จ่ายได้ เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  AP 4 ปี/ต้องการ 25000/ใช้ Express ได้
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 10 พ.ย. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com