JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   07 มิถุนายน 2537 อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   168 Cm. น้ำหนัก 46 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Helpdesk
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  25,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.1
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  4 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง 2566
 บริษัท :  Open Technology Co.,Ltd.
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  223/95 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 20 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 ตำแหน่ง :   IT Helpdesk
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  รับสายจาก User ติดต่อประสานแก้ไข ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รับแจ้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสีย และติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางด้านเอกสาร ทำ Report ประจำเดือนส่งกลับทางบริษัทใหญ่ เพื่อทำการนำเสนอในการประชุมในรอบเดือน
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  IT Helpdesk/3-4 ปี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 7 ก.พ. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com