JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   07 เมษายน 2534 อายุ 31 ปี
 ส่วนสูง :   175 Cm. น้ำหนัก 85 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  IT Support
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี คณะวิชา : บริหาธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา :  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.51
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  เทคนิคคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.00
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง 2566
 บริษัท :  Fonix Co., Ltd. (current post in Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.)
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  Honda Automobile(Thailand)Co.,Ltd. (Honda R&D Asia Pacific Office) 2/1 Moo 5, Tareang, Bangkhen, Bangkok 10220
 ตำแหน่ง :  IT Support
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
-ติดตั้ง User Account และติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานสำหรับพนักงานใหม่
-แก้ไขปัญหาเชิงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์
-เตรียมระบบห้องประชุม (ภาพ, เสียง, การเชื่อมต่อ) และแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบห้องประชุม
-ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ (การจัดเก็บไฟล์, สิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน, และอื่นๆ)
-ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ บริหารจัดการอุปกรณ์ในคลัง (ควบคุมของในคลัง, การสั่งซื้อ และอื่นๆ)
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
 บริษัท :  บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  19/28-30 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฮาร์ดแวร์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - แก้ปัญหาเครื่อง PC, Notebook
- แก้ปัญหาการใช้งานทั่วไปของ user ด้าน Hardware เช่นเปิดเครื่องไม่ติด สั่งพิมพ์ไม่ออก
- แก้ปัญหาทั้วไปของ user ด้าน Software เช่น เปิดโปรแกรมไม่ได้
- แก้ปัญหาด้าน Network เข้าหัว LAN และระบบ Network ต่าง ๆ ดูสถานะของอุปกรณ์ Network
- เดินระบบกล้องวงจรปิด
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   บริษัท : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากัด

ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค

ระยะเวลา : มิถุนายน 2558 ถึง สิงหาคม 2559

เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท

ที่อยู่ : 144 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดงาน :

ซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต,เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต, LAN, Network, Router
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  It suport เกือบ5ปี
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 7 ก.พ. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com