JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   12 ตุลาคม 2532 อายุ 33 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 68 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :  
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  1. เจ้าหน้าที่บัญชี 2. ธุรการทั่วไป / คีย์ข้อมูล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  28,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2555
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.72
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.92
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  8 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2558 ถึง 2566
 บริษัท :  บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ :  ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 ที่อยู่บริษัท :  วัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บัญชี ด้านจ่าย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเอกสารการจ่าย Payroll พนักงานฝ่ายขาย
-ค่าขนส่ง Payment
-เคลียร์เงินสดย่อย.เงินทดรองจ่ายอื่นๆ
-ตั้งซื้อ ตัดชำระเจ้าหนี้อื่นๆ Payment (ทำเช็คจ่าย)
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในออฟฟิศ
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ
-ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
-ปิดรายงานเช็คสั่งจ่าย กระทบยอด GL
-ปิดสมุดรายวันจ่าย และเก็บรายละเอียดสำหรับรายงานผู้บริหารฯ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภพันธ์ 2556 ถึง มีนาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท กรุงเทพ แอดวานซ์ เซอร์วิส
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  อาคารกรุงเทพประกันภัย สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :  ธุรการฝ่ายกฎหมาย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  คีย์พิมพ์รายงาน ตามฟอร์มสำเร็จรูป ร่างจดหมาย
และบันทึกส่งเงินให้ฝ่ายการเงิน กรณีมีคู่กรณีมาชำระค่าคดีความ
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   พฤษภาคม 2553 - มกราคม 2554
มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์
ถนนสาทรใต้ ตึกสาทรซิตี้
ตำแหน่ง พนักงานpart-time
เงินเดือน 7,500
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดส่งกรมธรรม์ ประกันภัยให้กับลูกค้า
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ร้องเพลง , วาดรูป ฯ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  บัญชี AP /8ปี
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 ก.พ. 2566 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com